Cantates Johan Sebastian Bach, gerangschikt volgens het Luthers Kerkelijk jaar.

Het cantatewerk van Johann Sebastian Bach (zo'n 200 bewaard gebleven cantates) is voor mij een groot, wellicht hét grootste, monument uit de muziekgeschiedenis.

Cantatekalender

Ik heb het op de hieronder aangegeven pagina's als volgt geordend:

In de eerste kolom is de liturgische datum (dag) aangegeven waarvoor de cantate is bedoeld. Deze datum (dag) verschuift van jaar tot jaar, omdat Kerst en Pasen, waarom het kerkelijk jaar gecentreerd is, elk jaar een andere dag of datum hebben.

In de tweede kolom zijn BWV nummer, titel van de cantate en eventuele bijzonderheden weergegeven.

In de derde kolom is de eerste uitvoeringsdatum opgenomen, wanneer deze kon worden achterhaald.

In de vierde kolom is aangegeven in welke cassette van de CD uitgave van de volledige Cantates door Ton Koopman met het Amsterdam, Baroque Orchestre en Choir de cantate zich bevindt.

Ik heb voor de opnames van Ton Koopman gekozen, omdat ik die op het moment het meest representatief vind voor een ideale uitvoering. Niet dat sommige passages op opnamen van Herrewege of Maasaki  Susuki daar voor onderdoen of zelfs bovenuit stijgen, maar je moet op een gegeven moment keuzes maken.

Voor opmerkingen en aanvullingen houd ik mij ernstig aanbevolen.

Pagina's:

Het Luthers Kerkelijk Jaar: zo zit dat in elkaar.

Cantatekalender cantates Johann Sebastian Bach gerangschikt voor het kerkelijk jaar 2024

Cantatekalender cantates Johann Sebastian Bach gerangschikt voor het kerkelijk jaar 2025

Overige cantates